Přeskočit navigaci

Celník specialista

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Celník specialista koordinuje oblast používání zbraní a donucovacích prostředků celními orgány a metodicky usměrňuje oblast celního pátrání.

Činnosti

  • Koordinace a metodické usměrňování činností v oblasti zbraní a donucovacích prostředků.
  • Koordinace a usměrňování oblasti pátrání.
  • Provádění stanovených technických prohlídek zbraní, zajišťování jejich běžných oprav.
  • Spolupráce se státními orgány s celostátní působností a příslušnými mezinárodními institucemi.
  • Vedení evidenci zbraní, střeliva a donucovacích prostředků.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy celníků a přípravy k používání donucovacích prostředků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání