Přeskočit navigaci

Celní tarifér specialista

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Celní tarifér specialista koordinuje a vydává závazná rozhodnutí o sazebním zařazení zboží.

Činnosti

  • Příprava a zpracovávání sazebního zařazení zboží v návaznosti na příslušná pravidla a normy.
  • Sledování obecně závazných právní předpisů, vztahující se k oblasti zbožové nomenklatury a celních tarifů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vydávání závazných informací o sazebním zařazení zboží.
  • Zpracovávání podkladů a stanovisek k odvolání proti rozhodnutí – závazným informacím o sazebním zařazení zboží.
  • Zpracovávání rozhodnutí o zrušení, odvolání nebo změně rozhodnutí o sazebním zařazení zboží.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání