Přeskočit navigaci

Specialista pro mezinárodní spolupráci v celní správě

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Specialista pro mezinárodní spolupráci v celní správě koordinuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích a v Evropské unii v rámci Celní správy.

Činnosti

  • Analytická a realizační činnost v oblasti celní politiky České republiky s jiným státem nebo skupinou států, vyhodnocování politických aspektů ekonomického vývoje.
  • Koordinace plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích (WTO, WCO) a v Evropské unii v rámci Celní správy.
  • Koordinace sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv včetně smluv v rámci Evropské unie, sjednocování mezinárodní smluvní praxe České republiky.
  • Příprava uzavírání mezinárodních smluv.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.