Přeskočit navigaci

Metodik celního a daňového řízení

Charakteristika

Metodik celního a daňového řízení zajišťuje metodickou a koordinační činnost v oblasti aplikace daňových a souvisejících celně právních předpisů.

Činnosti

  • Koordinace a usměrňování činností v oblastech celně právních.
  • Koordinace oblasti zajišťování celního dluhu.
  • Koordinace výkonu daňové správy s celostátní působností a stanovování jednotných zásad.
  • Organizace a technologie celního hodnocení, sazebního zařazování zboží a původu zboží.
  • Stanovení opatření týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží, porušujícího některá práva duševního vlastnictví.
  • Tvorba koncepce činnosti celního orgánu s územní působností.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2411 - Specialisté v oblasti účetnictví 36 790 30 738

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.