Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník celního a daňového řízení

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Samostatný pracovník celního a daňového řízení rozhoduje o propuštění zboží obchodního a neobchodního charakteru do navrženého celního režimu a zajišťuje agendu vyměřování více druhů daní.

Činnosti

 • Komplexní vyměřování daní ve složitých případech daňového řízení.
 • Komplexní zpracování rozhodnutí o povolení použít celní režimy s ekonomickými účinky.
 • Koordinace a usměrňování sazebního zařazení zboží.
 • Koordinace činnosti podřízených CÚ v oblasti původu zboží.
 • Koordinace výkonu správy jednotlivých druhů daní nebo fází daňového řízení.
 • Účast na následné verifikaci prováděné CÚ.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování agendy vyměřování více druhů daní.
 • Zajišťování úkolů v oblasti celního hodnocení a koordinace činnosti CÚ v této oblasti.
 • Zpracovávání odborných vyjádření z oblasti původů zboží.
 • Zpracovávání podkladů pro rozhodnutí o opravných prostředcích v oblasti původů zboží.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.