Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník celní kontroly

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Samostatný pracovník celní kontroly provádí následné kontroly po propuštění zboží podle příslušných zákonných norem.

Činnosti

  • Kontrola dodržování práv duševního vlastnictví dlepříslušného zákona.
  • Provádění analýz obchodních případů, účinnosti přijatých opatření při provádění kontroly.
  • Provádění daňových kontrol a vytýkacích řízení více druhů daní.
  • Provádění kontroly po propuštění zboží ve smyslu příslušných ustanovení celního zákona nebo daňové kontroly.
  • Provádění úkonů spojených s fyzickou kontrolou zboží a osob.
  • Příprava podkladů pro řízení a rozhodování v útvarech s vymezenou územní působností.
  • Vedení evidence související s odběry vzorků (CTL) a provádění úkonů spojených s činností vzorkaře.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.