Přeskočit navigaci

Kriminalistický celní technik

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Kriminalistický celní technik zajišťuje a koordinuje výkon kriminalistických a expertních činností v organizačních článcích celní služby.

Činnosti

  • Plnění úkolů v oblastech stanovených zvláštními předpisy a mezinárodními smlouvami.
  • Provádění speciálních kriminalisticko technických a obdobných odborných úkonů a prací se speciální přístrojovou a laboratorní technikou.
  • Samostatné orientační a základní expertní činnosti související s prováděním kriminalisticko technických a jiných úkonů v oboru kriminalistiky.
  • Samostatné plnění úkolů při odhalování a dokumentaci celních a daňových deliktů, trestných činů a provádění úkonů v trestním řízení.
  • Zajišťování agendy dohledu a kontroly.
  • Zajišťování dokumentace trestné činnosti.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání