Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník celního pátrání

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Samostatný pracovník celního pátrání pátrá po zboží uniklém celnímu dohledu, provádí a plní úkoly celního orgánu v oblasti trestního řízení.

Činnosti

 • Navrhování opatření ke zvýšení účinnosti pátrání a k zabránění porušování celních předpisů v rozsahu vymezené působnosti.
 • Podpora trestního řízení a používání operativně pátracích prostředků.
 • Provádění trestního řízení pověřenými celními orgány.
 • Realizace operativních opatření směřujících k odhalování vybraných trestných činů nebo opatření v rámci pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu anebo opatření k zabránění podloudnému dovozu, vývozu a tranzitu zboží.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyhodnocování údajů v evidenčních informačních systémech.
 • Výkon činností celních orgánů při odhalování, dokumentaci a šetření trestné činnosti v oblasti porušování celních a daňových předpisů, v působnosti útvaru s vymezenou územní působností vyššího stupně.
 • Výkon specializovaných odborných operativně pátracích činností.
 • Zajišťování systémových činností v oblastech porušování celních a daňových předpisů, pátrání, odhalování trestných činů, trestního řízení nebo kriminalisticko technických expertizních činností.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.