Přeskočit navigaci

Samostatný celní pracovník

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Samostatný celní pracovník koordinuje činnosti spadající do úkolů celních orgánů v oblasti dohledu a celní kontroly, pátrání a odhalování celních přestupků s použitím technických prostředků nebo služebních psů.

Činnosti

  • Koordinace a zajišťování agendy dohledu a kontroly.
  • Metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, vedení psovodů a kynologů a zpracovávání programů výcviku.
  • Odborné specializované činnosti při dohledu a kontrole s použitím kontrolních technických prostředků nebo služebních psů.
  • Odhalování celních a daňových přestupků, deliktů nebo trestných činů a plnění úkolů v těchto oblastech vyplývajících z mezinárodních smluv, v útvarech s vymezenou územní působností.
  • Samostatné orientační a základní expertní činnosti související s prováděním kriminalisticko technických a jiných úkonů v oboru kriminalistiky.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování systémových činností v oblastech pátrání a zjišťování porušování celních a daňových předpisů a plnění úkolů celního orgánu v oblasti trestního řízení.
  • Zpracovávání návrhů způsobů ochrany prostřednictvím služebních zvířat.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání