Přeskočit navigaci

Pracovník celního a daňového řízení

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Pracovník celního a daňového řízení rozhoduje v celním řízení o propouštění zboží do celních režimů, provádí kontrolu pohybu zboží a osob v celním prostoru.

Činnosti

 • Kontrola dodržování předpisů CITES.
 • Kontrola pohybu osob a dopravních prostředků v tranzitním a celním prostoru letiště.
 • Kontrola pohybu osob a oprávnění vstupu do areálu SCP.
 • Kontrola pohybu zboží v rámci SCP.
 • Kontrola veterinárních a rostlinolékařských předpisů na hraničním přechodu.
 • Potvrzování dokladů EUR1. INF, ATR .
 • Povolování dočasných skladů, vyjma dočasných skladů k opakovaným dovozům a stanovování podmínek pro dočasné uskladnění zboží.
 • Práce s diagnostickými prostředky pracoviště letiště ( RTG, UV-lampa, NIK-test atd.).
 • Provádění kontrol ve skladech SCP (souhrnných celních prohlášení) a kontrol skladových evidencí SCP.
 • Rozhodování v celním řízení o propuštění zboží do celních režimů, které nemá obchodní charakter, které je vyváženo a dováženo cestujícími nebo v zásilkách do celních režimů.
 • Rozhodování v celním řízení o propuštění zboží, které má obchodní charakter, do celních režimů vývoz a tranzit.
 • Samostatné zajišťování odborných agend v rámci správy jednotlivých druhů daní nebo fází správy daní.
 • Stanovení celní hodnoty, vyměřování a vybírání cla a daní a zajišťování celního dluhu.
 • Vedení agendy daňových nedoplatků.
 • Vedení pomocné knihy letového provozu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.