Přeskočit navigaci

Veterinární technik laborant

Charakteristika

Veterinární technik laborant provádí speciální laboratorní práce a potřebné fyzikální měření při vyšetřování biologického materiálu prováděného v souvislosti s veterinární činností.

Činnosti

  • Analýza, evidence a zpracování výsledků laboratorního vyšetření.
  • Laboratorní vyšetření zaměřené na zdravotní nezávadnost a jakost potravin, krmiv, vody, biologického materiálu, léčiv a kosmetických přípravků.
  • Provádění analýzy potravin, surovin a krmiv vstupujících do potravinového řetězce.
  • Provádění speciálních laboratorních vyšetření biologického materiálu.
  • Příjem vzorků k vyšetření včetně evidence.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování běžné údržby laboratorní techniky.
  • Zajišťování zpracování vzorků biologického materiálu a jejich likvidaci.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3240 - Veterinární technici a asistenti 00 23 533

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání