Přeskočit navigaci

Diagnostik chemik

Charakteristika

Diagnostik chemik provádí specializované laboratorní vyšetření potravin živočišného i rostlinného původu, surovin pro výrobu potravin, lihovin, krmiv, pitných, povrchových a odpadních vod včetně toxikologických a biochemických vyšetření.

Činnosti

  • Detekce toxických látek v potravinách, krmivech a tkáních zvířat.
  • Provádění biochemických vyšetření včetně stanovení biochemických parametrů krve, moče, bachorových tekutin, případně kostí.
  • Provádění vyšetření pitných vod včetně speciálních analýz, vyšetření povrchových a odpadních vod.
  • Provádění základních chemických, biochemických a toxikologických vyšetření potravin, krmiv, vod a biologického materiálu.
  • Přednášková, poradenská a konzultační činnost a publikování.
  • Spolupráce při zavádění nových diagnostických metod, jejich ověřování a interpretace výsledků.
  • Stanovení běžných chemických parametrů jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin.
  • Účast na tuzemských i zahraničních školeních a seminářích a studium aktuálních informací z oboru.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2113 - Chemici (kromě chemického inženýrství) 34 571 31 290
21133 - Chemici organici 26 976 00
2131 - Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté 36 399 32 263
21316 - Biochemici, biofyzici 00 35 773

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání