Přeskočit navigaci

Veterinární diagnostik

Charakteristika

Veterinární diagnostik je provádí složité a náročné diagnostické práce infekčních a neinfekčních chorob zvířat a spolupodílí se na zavádění nových diagnostických metod včetně jejich ověřování.

Činnosti

  • Detekce anorganických a organických cizorodých látek, těžkých kovů a dalších prvků v životním prostředí, biologickém materiálu a potravním řetězci člověka a zvířat.
  • Koordinace zajištění odběru vzorků.
  • Provádění komplexních senzorických, bakteriologických a mykologických analýz potravin.
  • Provádění laboratorní diagnostiky infekčních a neinfekčních chorob zvířat všech druhů a kategorií.
  • Provádění posuzování výsledků diagnostických metod včetně interpretace výsledků.
  • Přednášková, poradenská a konzultační činnost a publikování.
  • Spolupráce při zavádění nových diagnostických metod, jejich ověřování a interpretace výsledků.
  • Účast na tuzemských i zahraničních školeních a seminářích a studium aktuálních informací z oboru.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2250 - Veterinární lékaři 31 778 35 228

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání