Přeskočit navigaci

Kontrolní pracovník kontroly zákazu chemických zbraní

Charakteristika

Kontrolní pracovník kontroly zákazu chemických zbraní zpracovává metodiku a zajišťuje státní odborný dohled nad stanovenými látkami, které by mohly být zneužity k porušování zákazu chemických zbraní s celorepublikovou působností.

Činnosti

  • Komplexní zajištění státního dohledu v oblasti kontroly zákazu chemických zbraní a nakládání se stanovenými látkami.
  • Koordinace a plánování kontrolní činnosti.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování činností spojených s přijetím mezinárodních inspekcí v průmyslových organizacích.
  • Zpracování podkladů pro tvorbu zákonných právních úprav v oblasti zákazu chemických zbraní.
  • Zpracování rozhodnutí pro nakládání se stanovenými chemickými látkami.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 40 317 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.