Přeskočit navigaci

Inspektor radiační ochrany

Charakteristika

Inspektor radiační ochrany zpracovává metodická opatření pro výkon státní inspekce nad jadernou bezpečností a radiační ochranou, nad způsobilostí pracovišť se zdroji ionizujícího záření.

Činnosti

  • Komplexní výkon státního dozoru nad radiační ochranou, kontrola a koordinace regionálních center, pracovišť se zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů.
  • Konzultační a poradenská činnost v oblasti radiační ochrany.
  • Posuzování stavu ozáření a zpracování návrhů postupů k usměrňování ozáření pracovníků se zdroji ionizujícího záření, ozáření obyvatelstva z přírodních zdrojů a v důsledku lékařských expozic.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajištění přípravy a provádění zkoušek zvláštní odborné způsobilosti.
  • Zpracování metodických pokynů pro státní dozor nad radiační ochranou, nad způsobilostí pracovišť se zdroji ionizujícího záření, nad povinně zavedeným systémem jejich jakosti.
  • Zpracování návrhů právních předpisů v oblasti radiační ochrany.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2113 - Chemici (kromě chemického inženýrství) 34 571 31 290

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání