Přeskočit navigaci

Inspektor kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní

Charakteristika

Inspektor kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní zpracovává metodiku a provádí státní odborný dozor v oblasti kontroly zákazu biologických zbraní.

Činnosti

  • Komplexní zajišťování státního odborného dozoru v oblasti kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní a nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny.
  • Koordinace, metodické usměrňování a plánování kontrolní činnosti.
  • Poradenská činnost v oblasti biologických a toxinových zbraní včetně provádění školení a výcviku osob.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování podkladů pro zákonné právní úpravy v oblasti zákazu biologických a toxinových zbraní.
  • Zpracování rozhodnutí pro nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2131 - Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté 36 399 32 263

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.