Přeskočit navigaci

Inspektor jaderné bezpečnosti

Charakteristika

Inspektor jaderné bezpečnosti zpracovává metodiku státního odborného dozoru a zajišťuje dozor nad jadernou bezpečností, nad způsobilostí technických provozů jaderných zařízení.

Činnosti

  • Komplexní výkon inspekcí jaderné bezpečnosti v oblastech montáže, spouštění, provozu a údržby strojních komponent a systémů jaderných zařízení s jadernými reaktory.
  • Kontrola a hodnocení dodržování požadavků na jadernou bezpečnost v oblasti jaderného paliva včetně stanovení požadavků na jadernou bezpečnost v této oblasti.
  • Posuzování bezpečnostní dokumentace k umístění, výstavbě, jednotlivým etapám uvádění jaderných zařízení do provozu včetně provádění rekonstrukce ovlivňujících jadernou bezpečnost.
  • Stanovení metod a pravidel dozoru v oblasti jaderné bezpečnosti.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování návrhů právních předpisů v oblasti jaderné bezpečnosti.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici 42 162 31 663
21515 - Inženýři elektrotechnici a energetici kontroly a řízení kvality 42 734 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání