Přeskočit navigaci

Specialista příprav hospodářského opatření

Charakteristika

Specialista příprav hospodářského opatření koordinuje hospodářská opatření pro krizové stavy v oblasti nezbytných dodávek, mobilizačních dodávek a utváření státních hmotných rezerv.

Činnosti

  • Analýza a koordinace utváření mobilizačních rezerv, pohotovostních zásob a zásob pro humanitární pomoc.
  • Hospodaření s mobilizačními rezervami, pohotovostními zásobami, zásobami pro humanitární pomoc a souvisejícími majetkovými hodnotami.
  • Kontrola připravenosti plnit hospodářská opatření pro krizové stavy u vybraných dodavatelů mobilizačních dodávek.
  • Koordinace způsobu plnění hospodářských opatření pro krizové stavy u vybraných dodavatelů mobilizačních dodávek.
  • Posuzování a vyhodnocování zabezpečení mobilizačních dodávek z hlediska připravenosti jejich výroby a dodávek u dodavatelů.
  • Stanovování podmínek pro hospodaření, ochraňování, přejímání, skladování, obměnu a jiné nakládání s mobilizačními rezervami, pohotovostními zásobami a zásobami pro humanitární pomoc.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování financování příprav mobilizačních dodávek u vybraných dodavatelů.
  • Zajišťování připravenosti Státní správy hmotných rezerv na řešení krizových situací v oblasti hospodářské mobilizace a nouzového hospodářství.
  • Zpracování návrhů k rozvoji systému hospodářské mobilizace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.