Přeskočit navigaci

Specialista hmotných rezerv

Charakteristika

Specialista hmotných rezerv vykonává koncepční, koordinační, analytické činnosti v oblasti tvorby zásob hmotných rezerv, vývoje stavů, sortimentu, rozmístění, ochraňování a obměňování.

Činnosti

  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování koncepce rozmístění položek hospodářských rezerv na závody Státní správy hospodářských rezerv a ochraňovatelské organizace.
  • Zpracování koncepce sortimentního složení jednotlivých položek hospodářských rezerv tak, aby toto složení odpovídalo vývoji v dané oblasti.
  • Zpracování návrhů kritérií pro stanovení seznamu položek hospodářských rezerv, miniálních limitů a orientačních cílových stavů.
  • Zpracování návrhů na technické podmínky skladování a na normy obměny materiálů hospodářských rezerv včetně metodického řízení závodů a ochraňovatelských organizací.
  • Zpracování obecných metodických postupů v oblasti hospodaření s majetkem státu pro závody a ochraňovatelské organizace.
  • Zpracování rozborů a analýz vývoje spotřeby v ČR.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání