Přeskočit navigaci

Specialista ropné bezpečnosti

Charakteristika

Specialista ropné bezpečnosti vykonává koncepční a normotvornou činnost v oblasti ropné bezpečnosti a zpracovává rozbory a plány stavů ropné nouze.

Činnosti

  • Koordinace opatření ropné bezpečnosti státu, skladby a výše nouzových zásob ropy a ropných produktů a jejich rozmístění v rámci České republiky.
  • Tvorba zásad zákonné právní úpravy v oblasti ropné bezpečnosti.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajištění aktualizace plánu nouzového zabezpečení České republiky ropou a ropnými produkty.
  • Zpracování podkladů pro přípravu plánů nouzových opatření pro období krizových stavů vzniklých ze snížení nebo zastavení dodávek ropy a ropných produktů do ČR.
  • Zpracování rozborů a stanovisek stavů ropné nouze.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 40 317 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání