Přeskočit navigaci

Specialista ropné bezpečnosti

Charakteristika

Specialista ropné bezpečnosti vykonává koncepční a normotvornou činnost v oblasti ropné bezpečnosti a zpracovává rozbory a plány stavů ropné nouze.

Činnosti

  • Koordinace opatření ropné bezpečnosti státu, skladby a výše nouzových zásob ropy a ropných produktů a jejich rozmístění v rámci České republiky.
  • Tvorba zásad zákonné právní úpravy v oblasti ropné bezpečnosti.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajištění aktualizace plánu nouzového zabezpečení České republiky ropou a ropnými produkty.
  • Zpracování podkladů pro přípravu plánů nouzových opatření pro období krizových stavů vzniklých ze snížení nebo zastavení dodávek ropy a ropných produktů do ČR.
  • Zpracování rozborů a stanovisek stavů ropné nouze.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 40 317 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání