Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník státní kontroly elektronických komunikací

Charakteristika

Samostatný pracovník státní kontroly elektronických komunikací zajišťuje činnosti stanovené zákonem o elektronických komunikacích v oblasti státní kontroly elektronických komunikací.

Činnosti

  • Měření a vyhodnocování využití a obsazenosti rádiového spektra.
  • Rozhodování ve správním řízení v oblasti působnosti státní kontroly.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vykonávání státní kontroly elektronických komunikací, zejména kontroly plnění povinností a podmínek stanovených zákonem o elektronických komunikacích a opatřeními obecné povahy kontroly využívání kmitočtů.
  • Zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb včetně vydávání výzev a opatření k odstranění rušení.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3522 - Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací 28 587 27 772

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.