Přeskočit navigaci

Specialista regulace poštovních služeb

Charakteristika

Specialista regulace poštovních služeb zpracovává metodiku a koncepci v oblasti regulace poštovních služeb a zajišťuje státní odborný dohled nad dodržováním povinností držitele poštovní licence včetně zpracování návrhů zákonných úprav v oblasti poštovních služeb.

Činnosti

  • Analýza výsledků kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
  • Koordinace ochrany zákazníka v oboru poštovních služeb.
  • Stanovení metod a pravidel monitorování kvality poštovních služeb.
  • Státní odborný dohled nad dodržováním povinností držitele poštovní licence a držitelů zvláštní poštovní licence.
  • Tvorba koncepce regulace poštovních služeb.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování podkladů pro řízení o udělení, případně odnětí poštovní licence.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21413 - Specialisté v oblasti logistiky 36 589 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.