Přeskočit navigaci

Specialista regulace služeb elektronických komunikací

Charakteristika

Specialista regulace služeb elektronických komunikací zpracovává metodiku a koncepci v oblasti regulace sítí a služeb elektronických komunikací, ekonomické regulace a analýz trhů a regulace poštovních sítí.

Činnosti

 • Koncepční a normotvorná činnost s celostátní působností v rámci regulační politiky v oblasti regulace elektronických komunikací a to zejména v oblasti soutěžního prostředí a cen.
 • Koordinace ochrany zákazníka v oboru poštovních služeb.
 • Posuzování koncepčních materiálů a právních předpisů se zřetelem na oblast cen, úroveň soutěžního prostředí, liberalizaci trhu a ochranu spotřebitele.
 • Sledování a vyhodnocování vývoje stanovených relevantních trhů elektronických komunikací, včetně návrhu příslušných opatření.
 • Stanovení metod a pravidel monitorování kvality poštovních služeb.
 • Stanovení přístupů zásad a regulace elektronických komunikací v oblasti cen, oddělené evidence nákladů a výnosů a nákladového účetnictví, a to ve vazbě na mezinárodní systémy a jiné resorty.
 • Stanovení směrů rozvoje cenové politiky.
 • Stanovování postupů, zásad a regulace sítí a služeb elektronických komunikací, včetně vazeb na mezinárodní systémy a jejich resorty.
 • Státní odborný dohled nad dodržováním povinností držitele poštovní licence a držitelů zvláštní poštovní licence.
 • Tvorba celostátní koncepce a strategie politiky v oblasti sítí a služeb elektronických komunikací, včetně její koordinace s mezinárodními systémy.
 • Tvorba koncepce regulace poštovních služeb.
 • Tvorba zásad celostátní koncepce a strategie politiky elektronických komunikací v oblasti podnikání, číslovacích a síťových plánů a propojování veřejných komunikačních sítí.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování metodické, koordinační, normotvorné a odborné činnosti orgánu státní správy ve vztahu k databázím souvisejících s podnikáním v elektronických komunikacích, využívání čísel, číselných řad, kódů, adres a jmen včetně vazeb na mezinárodní telekomunikační orgány a organizace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.