Přeskočit navigaci

Specialista správy kmitočtového spektra

Charakteristika

Specialista správy kmitočtového spektra zpracovává metodiku v oblasti správy kmitočtového spektra, zajišťuje plánování a přidělování kmitočtů a koordinuje přidělování kmitočtů se zahraničními správami telekomunikací.

Činnosti

  • Koordinace a kontrola výzkumných a rozvojových prací v oblasti správy kmitočtového spektra, přidělování rádiových kmitočtů a schvalování nebo uznávání typu vybraných rádiových zařízení.
  • Stanovení metodiky vyměřování poplatků za využívání rádiových kmitočtů.
  • Tvorba koncepce regulace elektronických komunikací v oblasti správy kmitočtového spektra.
  • Tvorba systémů přidělování rádiových kmitočtů z hlediska tuzemských a zahraničních požadavků a zásad pro hospodaření s kmitočtovým spektrem v kmitočtových pásmech vyhrazených pro jednotlivé radiokomunikační služby.
  • Udělování rozhodnutí o individuálních a krátkodobých oprávněních k využívání rádiových kmitočtů.
  • Zajištění a koordinace výkonu státní správy kmitočtového spektra v oboru plánování rozhlasové, pevné, družicové, amatérské, letecké a námořní služby a přidělování kmitočtů včetně stanovování podmínek využívání rádiových kmitočtů.
  • Zpracování návrhů právních předpisů upravujících využívání kmitočtového spektra a využívání rádiových kmitočtů vysílacími rádiovými zařízeními.
  • Zpracování návrhů způsobu využívání a zdokonalování výpočetní techniky a aktualizaci databází v oboru kmitočtového plánování a hospodaření s rádiovými kmitočty.
  • Zpracování plánu přidělení kmitočtových pásem, přidělování kmitočtů včetně změn a evidence.
  • Zpracování technických rozborů a ověřovacích výpočtů pro potřeby kmitočtových koordinací.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2153 - Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací) 45 010 32 353

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.