Přeskočit navigaci

Specialista státní kontroly elektronických komunikací

Charakteristika

Specialista státní kontroly elektronických komunikací zpracovává metodiku, koordinuje a zajišťuje státní odborný dozor nad elektronickými komunikacemi.

Činnosti

 • Koordinace kontroly využívání rádiového spektra, státní kontroly elektronických komunikací a ochrany elektronických komunikací.
 • Provádění rozborové a hodnotící činnosti včetně návrhů opatření.
 • Rozhodování ve správním řízení v oblasti působnosti.
 • Řízení, plánování a vyhodnocování provozu Automatizovaného systému monitorování rádiového spektra (ASMKS).
 • Stanovování postupů a zásad monitorování rádiového spektra ve vazbě na součinnost v rámci mezinárodního systému a na jiné resorty, například obrany, vnitra, dopravy, životního prostředí, statistiku a ochranu hospodářské soutěže.
 • Tvorba koncepce v oblasti státní kontroly elektronických komunikací a ochrany elektronických komunikací.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vypracování měřících metod a postupů pro zabezpečení provozu ASMKS.
 • Zajišťování kontroly v oblasti oprávnění k provozování přístrojů, využívání kmitočtů a poskytování služeb ekektronických komunikací, ve vydaných rozhodnutích, opatřeních a oprávněních.
 • Zajišťování odborných prací v rámci měření a vyhodnocování využití a obsazenosti rádiového spektra.
 • Zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb včetně vydávání opatření k odstranění rušení.
 • Zpracování metodiky, koordinace a usměrňování výkonu státní kontroly elektronických komunikací v celostátním měřítku.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2153 - Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací) 45 010 32 353

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.