Přeskočit navigaci

Provozní specialista drážního úřadu

Charakteristika

Provozní specialista drážního úřadu reguluje provozování drah a drážní dopravy, vydává úřední povolení a uděluje licence na provozování drážní dopravy.

Činnosti

 • Kontrola dodržování podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence.
 • Kontrola dodržování podmínek stanovených v rozhodnutí o vydání úředního povolení.
 • Posuzování finanční způsobilosti dopravce a vydávání osvědčení dopravce.
 • Posuzování odborné způsobilosti osob k provozování drah a drážní dopravy.
 • Rozhodování o omezení provozování dráhy a drážní dopravy.
 • Stanovení konkrétních podmínek provozování drah a drážní dopravy.
 • Vedení příslušných evidencí.
 • Vedení správních řízení.
 • Výkon státního dozoru na drahách s celostátní působností.
 • Zajišťování koncepční, metodické, normativní a odborné činnosti v oblasti státní správy ve věcech drah.
 • Zpracování rozhodnutí o udělení, změnách a odebrání licence k provozování drážní dopravy.
 • Zpracování rozhodnutí o vydání, změnách a zrušení úředních povolení k provozování drah.
 • Zpracovávání podkladů pro všechny typy rozhodnutí, včetně dokladů ve vztahu k provozování drážní dopravy v rámci EU.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.