Přeskočit navigaci

Stavební specialista drážního úřadu

Charakteristika

Stavební specialista drážního úřadu vykonává činnost speciálního stavebního úřadu na dráhách dle stavebního zákona a zákona o dráhách.

Činnosti

  • Provádění kolaudačního řízení a vydávání kolaudačních rozhodnutí.
  • Vedení a zpracování správních řízení v rozsahu působnosti stanoveném příslušnými právními předpisy.
  • Vedení spisové agendy správního řízení a dalších příslušných evidencí.
  • Vydávání stavebních rozhodnutí a zpracování dalších agend souvisejících se stavbami drah a stavbami na dráze.
  • Výkon státního dozoru na dráhách dle zákona o dráhách.
  • Výkon státního stavebního dohledu vyplývající z funkce speciálního stavebního úřadu.
  • Zpracování všech typů správních rozhodnutí.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21428 - Stavební inženýři výstavby inženýrských děl 39 481 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.