Přeskočit navigaci

Specialista drážní inspekce

Charakteristika

Specialista drážní inspekce koordinuje výkon státních dozorů a řešení mimořádných událostí a spoluvytváří koncepci v oblasti Drážní inspekce.

Činnosti

 • Kvalifikovaná znalecká a posudková činnost v jednotlivých oborech drážní dopravy k posuzování příčin vzniku mimořádných událostí.
 • Metodické sjednocování a zajištění činnosti Drážní inspekce v oblasti státního dozoru a řešení mimořádných událostí.
 • Podávání podnětu drážnímu správnímu úřadu k odejmutí osvědčení dopravce, nebo k vydání rozhodnutí o zadržení nebo o odejmutí průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla.
 • Podávání podnětu drážnímu správnímu úřadu k přechodnému omezení drážní dopravy, nebo k vydání rozhodnutí o nezpůsobilosti drážního vozidla nebo určeného technického zařízení.
 • Podávání podnětu drážnímu správnímu úřadu na zahájení správního řízení.
 • Poskytování informací, vzdělávací a informační činnost.
 • Provádění systémové analýzy dat státních dozorů a mimořádných událostí, vyhodnocování trendů a odhalování rizik.
 • Předkládání rozhodnutí a opatření týkající se činnosti Drážní inspekce.
 • Styk s orgány EU a partnerskými organizacemi.
 • Vedení správních řízení ve věcech mimořádných událostí.
 • Vydávání bezpečnostních doporučení drážnímu správnímu úřadu, dalším úřadům a orgánům, případně i nadnárodním, provozovatelům drah a dopravcům na dráhách.
 • Vydávání preventivních opatření.
 • Vyžadování odstranění a nápravy zjištěných nedostatků, jejich příčin a následků.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání