Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník dokladů osob

Charakteristika

Samostatný pracovník dokladů osob zajišťuje zkoušky způsobilosti a vystavuje průkazy vůdců plavidel, členů lodních posádek a inspektorů UTZ.

Činnosti

  • Organizace a provádění zkoušek způsobilosti vůdců plavidel pro plavbu na vnitrozemských vodních cestách.
  • Ověřování správnosti a úplnosti údajů podaných žádostí, vedení spisu uchazečů o vydání průkazů způsobilosti.
  • Podávání informací o podmínkách vydání plaveckých způsobilostí a o termínech konání jednotlivých druhů zkoušek.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vystavování plaveckých služebních knížek a ověřování údajů o plavecké praxi v nich zapsaných.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.