Přeskočit navigaci

Specialista koncepcí a metodiky na vodní cesty a přístavy

Charakteristika

Specialista koncepcí a metodiky na vodní cesty a přístavy zajišťuje tvorbu předpisů a metodiky v oblasti státního dozoru a podílí se na tvorbě koncepcí a studií rozvoje vodních cest a přístavů.

Činnosti

  • Spolupráce na budování a provozování geografického informačního systém Státní plavební správy (GIS), podílení se na jeho provozu a aktualizaci.
  • Spolupráce na tvorbě unifikačních nebo typových podkladů vybavení plavebních objektů, parametrů a plavebního značení vodních cest a přístavů.
  • Spolupráce na tvorbě výhledových koncepcích a studiích rozvoje vodních cest a přístavů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracovávání stanovisek k návrhům předpisů a norem týkajících se vodních cest a přístavů.
  • Zpracovávání stanovisek k realizačním výstupům.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.