Přeskočit navigaci

Inspektor řízení letového provozu

Charakteristika

Inspektor řízení letového provozu vykonává státní správu a dozor v oblasti způsobilosti řídících letového provozu a způsobilosti personálu.

Činnosti

  • Odborná posouzení pověření držitelů průkazu řídících letového provozu výkonem činnosti examinátora.
  • Spolupráce na certifikaci technických zařízení pro stanoviště řízení letového provozu.
  • Spolupráce na tvorbě leteckých předpisů.
  • Spolupráce s dalšími orgány při šetření incidentů a nehod.
  • Státní dozor nad poskytovateli letových provozních služeb a provozem organizací pro výcvik řídících letového provozu.
  • Státní dozor nad výkonem činností examinátorů a nad zkouškami a přezkušováním pro získání průkazu způsobilosti nebo jeho prodloužení či obnovu pověření examinátora.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.