Přeskočit navigaci

Inspektor letového provozu

Charakteristika

Inspektor letového provozu je pracovník dopravně přepravního procesu obchodní letecké dopravy, který na Úřadu civilního letectví vykonává státní správu a státní dozor nad provozovateli obchodní letecké dopravy.

Činnosti

  • Odborná posuzování žádostí o vydání a prodloužení Osvědčení způsobilosti pro provoz syntetických výcvikových zařízení a provádění dozoru nad jejich provozem.
  • Odborná posuzování žádostí o vydání nebo obnovu Osvědčení způsobilosti týkajících se speciálních činností ve spolupráci se sekcí technickou.
  • Posuzování správného uplatňování leteckých předpisů u provozovatelů obchodní letecké dopravy.
  • Posuzování žádostí o vydání nebo obnovu Osvědčení leteckého provozovatele provozovatelů obchodní letecké dopravy.
  • Výkon dozoru nad letadly zahraničních provozovatelů v rámci programu SAFA.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání