Přeskočit navigaci

Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod

Charakteristika

Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod stanovuje technologické postupy a podmínky výroby pitné vody na úpravnách vody a čištění odpadních vod podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.

Činnosti

 • Aktualizace provozních řádů na úpravnách pitné vody a ČOV.
 • Měření, odběr vzorků a spolupráce na vyhodnocování získaných údajů.
 • Propočet kapacity zařízení ve výrobě pitné vody a čistírny odpadních vod (ČOV).
 • Provádění technického dozoru a kontrola dodržování technologických postupů.
 • Sledování a vyhodnocování technologických údajů úpravny pitné vody a čistírny odpadních vod.
 • Sledování nových poznatků a vývoje technologií čištění odpadních vod, předkládání jejich uplatnění v podmínkách provozu ČOV.
 • Sledování zákonů, nařízení, vyhlášek a další legislativy a plnění jednotlivých podmínek konkrétních vodoprávních rozhodnutí.
 • Stanovování technologických postupů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace a evidence.
 • Zajišťování podkladů pro jednání s orgány státní správy.
 • Zajišťování technologických změn.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31163 - Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 35 344 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.