Přeskočit navigaci

Vodárenský technik úpravy pitné vody

Charakteristika

Vodárenský technik úpravy pitné vody zajišťuje provoz úpravny pitné vody.

Činnosti

 • Dodržování technologických předpisů a postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně.
 • Kontrola dodržování pravidel v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • Kontrola dodržování provozních a manipulačních řádů.
 • Organizace práce a operativní řízení provozu úpravy pitné vody.
 • Práce s chemickými látkami (např. chlor).
 • Provádění kontroly kvality distribuované pitné vody.
 • Provádění kontroly nastavení parametrů u strojů a zařízení k úpravě pitné vody.
 • Stanovení rozpisu pracovních úkolů na pracoviště a kontrola jejich plnění.
 • Uvádění do praxe nových poznatků a požadavků technologů.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Vyhodnocování ukazatelů technologie úpravy pitné vody.
 • Zajišťování provozu malé vodní elektrárny.
 • Zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.
 • Zpracování pracovních výkazů jako podkladu pro mzdy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
31163 - Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 35 344 00
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.