Přeskočit navigaci

Vodárenský technik úpravy pitné vody

Charakteristika

Vodárenský technik úpravy pitné vody zajišťuje provoz úpravny pitné vody.

Činnosti

 • Dodržování technologických předpisů a postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně.
 • Kontrola dodržování pravidel v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • Kontrola dodržování provozních a manipulačních řádů.
 • Organizace práce a operativní řízení provozu úpravy pitné vody.
 • Práce s chemickými látkami (např. chlor).
 • Provádění kontroly kvality distribuované pitné vody.
 • Provádění kontroly nastavení parametrů u strojů a zařízení k úpravě pitné vody.
 • Stanovení rozpisu pracovních úkolů na pracoviště a kontrola jejich plnění.
 • Uvádění do praxe nových poznatků a požadavků technologů.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Vyhodnocování ukazatelů technologie úpravy pitné vody.
 • Zajišťování provozu malé vodní elektrárny.
 • Zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.
 • Zpracování pracovních výkazů jako podkladu pro mzdy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
31163 - Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 35 344 00
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.