Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník rostlinolékařské diagnostiky

Charakteristika

Samostatný pracovník rostlinolékařské diagnostiky provádí chemické, fyzikálně-chemické analýzy vzorků v rámci rostlinolékařské diagnostiky.

Činnosti

  • Provádění a vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při použití speciálních citlivých analytických metod.
  • Ústřední testování odrůd kulturních rostlin na rezistenci proti karanténním škodlivým organismům.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vývoj, odzkoušení a zavádění nových metod v oblasti rostlinolékařské diagnostiky.
  • Zpracování diagnostických závěrů a zpráv.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.