Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník pro přípravky na ochranu rostlin

Charakteristika

Samostatný pracovník pro přípravky na ochranu rostlin provádí státní odborný dozor nad přípravky na ochranu rostlin, které mají být nebo jsou uváděny na trh.

Činnosti

  • Hodnocení vlastností přípravků a účinných látek na ochranu rostlin.
  • Monitoring nežádoucích vedlejších účinků přípravků na složky životního prostředí včetně rezistence škodlivých organismů.
  • Sledování účinnosti přípravků na ochranu rostlin, včetně jejich vedlejších účinků.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování kontroly přípravků na ochranu rostlin, jejich uvádění na trh včetně kontroly výroby přípravků u výrobců v České republice.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3111 - Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) 30 753 24 206

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.