Přeskočit navigaci

Rostlinolékařský inspektor

Charakteristika

Rostlinolékařský inspektor provádí inspekční a dozorovou činnost v oboru rostlinolékařské péče.

Činnosti

  • Monitoring, průzkum a prognóza výskytu škodlivých organizmů.
  • Odborné poradenství a zkušebnictví v ochraně rostlin.
  • Provádění přesné detekce a determinace původců chorob, poruch a škůdců rostlin a plevelů.
  • Provádění rostlinolékařského dozoru.
  • Rostlinolékařská kontrola rostlin, rostlinných produktů uváděných na trh, kontrola dováženého prováženého a vyváženého zboží rostlinného původu a vydávání rostlinolékařského osvědčení.
  • Řízení a provádění ošetřování rostlin a rostlinných produktů, půdy, objektů nebo jiných předmětů proti škodlivým organismům.
  • Stanovení účinných preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů, opatření proti zavlékání, rozšiřování a k potlačování určitých škodlivých organizmů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vypracování prognóz výskytu závažných škodlivých organismů a podkladů pro signalizaci cíleného ošetření rostlin.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
21321 - Specialisté v oblasti agronomie 38 027 00
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání