Přeskočit navigaci

Rostlinolékařský diagnostik

Charakteristika

Rostlinolékařský diagnostik provádí náročné chemické, fyzikálně-chemické analýzy vzorků v rámci rostlinolékařské diagnostiky.

Činnosti

  • Provádění a vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při použití speciálních citlivých analytických metod.
  • Ústřední testování odrůd kulturních rostlin na rezistenci proti karanténním škodlivým organismům.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vývoj, odzkoušení a zavádění nových metod v oblasti rostlinolékařské diagnostiky.
  • Zpracování diagnostických závěrů a zpráv.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2113 - Chemici (kromě chemického inženýrství) 34 571 31 290

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání