Přeskočit navigaci

Specialista pro přípravky na ochranu rostlin

Charakteristika

Specialista pro přípravky na ochranu rostlin provádí státní odborný dozor nad přípravky na ochranu rostlin, které jsou uváděny na trh včetně metodického zajištění pro tuto oblast.

Činnosti

  • Hodnocení vlastností přípravků a účinných látek na ochranu rostlin.
  • Koordinace a zajišťování kontroly přípravků na ochranu rostlin, jejich uvádění na trh včetně kontroly výroby přípravků u výrobců v České republice.
  • Posuzování způsobilosti pracovišť provádějících ověřování biologické účinnosti.
  • Stanovení požadavků pro registraci přípravků na ochranu rostlin a zápis dalších prostředků na ochranu rostlin u výrobců a dovozců.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2131 - Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté 36 399 32 263

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.