Přeskočit navigaci

Inspektor mechanizačních prostředků specialista

Charakteristika

Inspektor mechanizačních prostředků specialista vykonává státní odborný dozor nad mechanizačními prostředky a stanovuje technické požadavky pro jejich registraci.

Činnosti

  • Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
  • Hodnocení a přezkušování funkční způsobilosti mechanizačních prostředků pro správnou aplikaci přípravků podle technologických požadavků.
  • Poradenská činnost v oblasti mechanizačních prostředků.
  • Stanovení podmínek pro používání mechanizačních prostředků na ochranu rostlin.
  • Stanovení technických a technologických požadavků na mechanizační prostředky.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajištění zápisu mechanizačních prostředků do úředního registru mechanizačních prostředků na základě žádosti výrobce nebo dovozce.
  • Zpracování koncepcí a metodiky v oblasti technologické způsobilosti mechanizačních prostředků.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3359 - Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení 00 31 776
33590 - Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.