Přeskočit navigaci

Inspektor mechanizačních prostředků specialista

Charakteristika

Inspektor mechanizačních prostředků specialista vykonává státní odborný dozor nad mechanizačními prostředky a stanovuje technické požadavky pro jejich registraci.

Činnosti

  • Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
  • Hodnocení a přezkušování funkční způsobilosti mechanizačních prostředků pro správnou aplikaci přípravků podle technologických požadavků.
  • Poradenská činnost v oblasti mechanizačních prostředků.
  • Stanovení podmínek pro používání mechanizačních prostředků na ochranu rostlin.
  • Stanovení technických a technologických požadavků na mechanizační prostředky.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajištění zápisu mechanizačních prostředků do úředního registru mechanizačních prostředků na základě žádosti výrobce nebo dovozce.
  • Zpracování koncepcí a metodiky v oblasti technologické způsobilosti mechanizačních prostředků.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3359 - Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení 00 31 776
33590 - Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.