Přeskočit navigaci

Rostlinolékařský inspektor specialista

Charakteristika

Rostlinolékařský inspektor specialista provádí rostlinolékařský dozor a podílí se na stanovení zásad a metodických postupů výkonu inspekční a dozorové činnosti v oboru rostlinolékařské péče.

Činnosti

 • Monitoring, průzkum a prognóza výskytu škodlivých organizmů.
 • Odborné poradenství a zkušebnictví v ochraně rostlin.
 • Provádění přesné detekce a determinace původců chorob, poruch a škůdců rostlin a plevelů.
 • Provádění rostlinolékařského dozoru.
 • Rostlinolékařská kontrola rostlin, rostlinných produktů uváděných na trh, kontrola dováženého prováženého a vyváženého zboží rostlinného původu a vydávání rostlinolékařského osvědčení.
 • Řízení a provádění ošetřování rostlin a rostlinných produktů, půdy, objektů nebo jiných předmětů proti škodlivým organismům.
 • Stanovení účinných preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů, opatření proti zavlékání, rozšiřování a k potlačování určitých škodlivých organizmů.
 • Uplatňování výsledků výzkumu v oblasti rostlinolékařské péče.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vypracování prognóz výskytu závažných škodlivých organismů a podkladů pro signalizaci cíleného ošetření rostlin.
 • Zpracování koncepcí, metodiky a standardizace metod v oblasti rostlinolékařské péče.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 31 604 30 723
21321 - Specialisté v oblasti agronomie 38 027 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.