Přeskočit navigaci

Specialista rostlinolékařské správy

Charakteristika

Specialista rostlinolékařské správy provádí rostlinolékařský dozor a podílí se na stanovení zásad a metodických postupů výkonu inspekční a dozorové činnosti v oboru rostlinolékařské péče a vykonává státní odborný dozor nad mechanizačními prostředky a stanovuje technické požadavky pro jejich registraci.

Činnosti

 • Hodnocení a přezkušování funkční způsobilosti mechanizačních prostředků pro správnou aplikaci přípravků podle technologických požadavků.
 • Monitoring, průzkum a prognóza výskytu škodlivých organizmů.
 • Odborné poradenství a zkušebnictví v ochraně rostlin a v oblasti mechanizačních prostředků.
 • Provádění přesné detekce a determinace původců chorob, poruch a škůdců rostlin a plevelů.
 • Provádění rostlinolékařského dozoru.
 • Rostlinolékařská kontrola rostlin, rostlinných produktů uváděných na trh, kontrola dováženého prováženého a vyváženého zboží rostlinného původu a vydávání rostlinolékařského osvědčení.
 • Řízení a provádění ošetřování rostlin a rostlinných produktů, půdy, objektů nebo jiných předmětů proti škodlivým organismům.
 • Stanovení podmínek pro používání mechanizačních prostředků na ochranu rostlin.
 • Stanovení technických a technologických požadavků na mechanizační prostředky.
 • Stanovení účinných preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů, opatření proti zavlékání, rozšiřování a k potlačování určitých škodlivých organizmů.
 • Uplatňování výsledků výzkumu v oblasti rostlinolékařské péče.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vypracování prognóz výskytu závažných škodlivých organismů a podkladů pro signalizaci cíleného ošetření rostlin.
 • Zajištění zápisu mechanizačních prostředků do úředního registru mechanizačních prostředků na základě žádosti výrobce nebo dovozce.
 • Zpracování koncepcí, metodiky a standardizace metod v oblasti rostlinolékařské péče a technologické způsobilosti mechanizačních prostředků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.