Přeskočit navigaci

Inspektor a pokusník rostlinné výroby

Charakteristika

Inspektor a pokusník rostlinné výroby provádí státní odborný dozor v oblasti osiv a sadby, trvalých kultur a odrůdového zkušebnictví.

Činnosti

  • Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
  • Kontrola rostlinných vstupů do procesu zemědělství s ohledem na oblast potravinové bezpečnosti.
  • Ověřování vlastností rozmnožovacího materiálu včetně vyhodnocování dokumentace.
  • Poradenská činnost v oblasti rostlinné výroby.
  • Provádění a vyhodnocování státních odrůdových pokusů pro registraci a právní ochranu.
  • Provádění biologických pokusů v rámci zkoušení odrůd a koordinace této činnosti na zkušebních stanicích.
  • Samostatné provádění kontroly rozmnožovacího materiálu včetně přípravy a posuzování dokumentace.
  • Samostatný výkon státního dozoru pro registraci odrůd a certifikaci rozmnožovacího materiálu.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3359 - Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení 00 31 776
33590 - Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.