Přeskočit navigaci

Inspektor zemědělských komodit a půdy

Charakteristika

Inspektor zemědělských komodit a půdy provádí státní odborný dozor v oblasti zemědělské půdy,vstupů do půdy, hnojiv, krmiv a živočišné výroby.

Činnosti

  • Ověřování vlastností krmiv včetně vyhodnocení dokumentace.
  • Poradenská činnost v oblasti zemědělských komodit a půdy.
  • Samostatné provádění inspekční a dozorové činnosti v oblasti krmiv a živočišné výroby, včetně biologického zkoušení.
  • Samostatné provádění kontroly hnojiv nebo půdy včetně přípravy a posuzování dokumentace.
  • Sledování a vyhodnocování vývoje kvality a nezávadnosti zemědělských výrobků.
  • Sledování a vyhodnocování vývoje vstupů do zemědělství a půdy.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výkon státního dozoru pro registraci krmiv, hnojiv a pro ochranu půdy.
  • Zpracování závěrů, opatření a zpráv z inspekční činnosti.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3359 - Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení 00 31 776
33590 - Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.