Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Charakteristika

Samostatný pracovník kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského provádí státní odborný dozor v oblasti zemědělské půdy,vstupů do půdy, hnojiv, krmiv, živočišné výroby, osiv a sadby, trvalých kultur a odrůdového zkušebnictví.

Činnosti

 • Kontrola rostlinných vstupů do procesu zemědělství s ohledem na oblast potravinové bezpečnosti.
 • Ověřování vlastností krmiv a rozmnožovacího materiálu včetně vyhodnocení dokumentace.
 • Poradenská činnost v oblasti rostlinné výroby, zemědělských komodit a půdy.
 • Provádění a vyhodnocování státních odrůdových pokusů pro registraci a právní ochranu.
 • Provádění biologických pokusů v rámci zkoušení odrůd a koordinace této činnosti na zkušebních stanicích.
 • Samostatné provádění inspekční a dozorové činnosti v oblasti krmiv a živočišné výroby, včetně biologického zkoušení.
 • Samostatné provádění kontroly hnojiv, půdy nebo rozmnožovacího materiálu včetně přípravy a posuzování dokumentace.
 • Sledování a vyhodnocování vývoje kvality a nezávadnosti zemědělských výrobků.
 • Sledování a vyhodnocování vývoje vstupů do zemědělství a půdy.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výkon státního dozoru pro registraci krmiv, hnojiv a pro ochranu půdy nebo odrůd a certifikaci rozmnožovacího materiálu.
 • Zpracování závěrů, opatření a zpráv z inspekční činnosti.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.