Přeskočit navigaci

Specialista rostlinné výroby

Charakteristika

Specialista rostlinné výroby zpracovává koncepci a metodiku státního zkušebnictví a provádí státní odborný dozor v oblasti osiv a sadby, trvalých kultur a odrůdového zkušebnictví.

Činnosti

 • Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
 • Komplexní výkon inspekce a zkoušení odrůd a rozmnožovacího materiálu.
 • Kontrola rostlinných vstupů do procesu zemědělství s ohledem na oblast potravinové bezpečnosti.
 • Koordinace a řízení komplexního výkonu biologického zkoušení odrůd a rozmnožovacího materiálu ve vegetačních zkouškách.
 • Poradenská činnost v oblasti rostlinné výroby.
 • Příprava nových právních předpisů.
 • Sledování a vyhodnocování vstupů do zemědělství v oblasti zkoušení odrůd pro právní ochranu a registraci.
 • Spolupráce na legislativě EU, aplikace právních předpisů EU do ČR a kontrola jejich dodržování.
 • Stanovení metodických postupů a zásad výkonu inspekční činnosti v oblasti osiv a sadby, trvalých kultur a ochrany práv k novým odrůdám rostlin.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení registru odrůd.
 • Zastupování ČR v odborných orgánech EU a mezivládních a mezinárodních organizacích.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 31 604 30 723
21321 - Specialisté v oblasti agronomie 38 027 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání