Přeskočit navigaci

Specialista zemědělských komodit a půdy

Charakteristika

Specialista zemědělských komodit a půdy zpracovává metodiku a koncepci, provádí státní odborný dozor nad zemědělskou půdou, vstupy do zemědělské půdy, hnojivy, krmivy a živočišnou výrobou.

Činnosti

 • Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
 • Komplexní výkon inspekce a zkoušení půdy a hnojiv.
 • Komplexní výkon inspekční a dozorové činnosti v oblasti krmiv a živočišné výroby, včetně biologického zkoušení.
 • Poradenská činnost v oblasti zemědělských komodit a půdy.
 • Příprava nových právních předpisů.
 • Sledování a vyhodnocování vývoje kvality a nezávadnosti zemědělských výrobků.
 • Sledování a vyhodnocování vývoje vstupů do zemědělství a půdy.
 • Spolupráce na legislativě EU, aplikace právních předpisů EU do ČR a kontrola jejich dodržování.
 • Stanovení metod a pravidel dozoru v oblasti vstupů do zemědělství a půdy, hnojiv, krmiv a živočišné výroby.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení registru výrobců, dovozců, dodavatelů a distributorů krmiv, doplňkových látek a premixů, hnojiv a substrátů.
 • Zastupování ČR v odborných orgánech EU a mezivládních a mezinárodních organizacích.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 31 604 30 723
21321 - Specialisté v oblasti agronomie 38 027 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.