Přeskočit navigaci

Specialista kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Charakteristika

Specialista kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského zpracovává metodiku a koncepci státního zkušebnictví a provádí státní odborný dozor nad zemědělskou půdou, vstupy do zemědělské půdy, hnojivy, krmivy a živočišnou výrobou a v oblasti osiv a sadby, trvalých kultur a odrůdového zkušebnictví.

Činnosti

 • Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
 • Komplexní výkon inspekce a zkoušení půdy, hnojiv, odrůd a rozmnožovacího materiálu.
 • Komplexní výkon inspekční a dozorové činnosti v oblasti krmiv a živočišné výroby, včetně biologického zkoušení.
 • Kontrola rostlinných vstupů do procesu zemědělství s ohledem na oblast potravinové bezpečnosti.
 • Poradenská činnost v oblasti zemědělských rostlinné výroby, komodit a půdy.
 • Příprava nových právních předpisů.
 • Sledování a vyhodnocování vývoje kvality a nezávadnosti zemědělských výrobků.
 • Sledování a vyhodnocování vývoje vstupů do zemědělství a půdy, v oblasti zkoušení odrůd pro právní ochranu a registraci.
 • Spolupráce na legislativě EU, aplikace právních předpisů EU do ČR a kontrola jejich dodržování.
 • Stanovení metod a pravidel dozoru v oblasti vstupů do zemědělství a půdy, hnojiv, krmiv a živočišné výroby, osiv a sadby, trvalých kultur a ochrany práv k novým odrůdám rostlin.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení registru výrobců, dovozců, dodavatelů a distributorů krmiv, doplňkových látek a premixů, hnojiv, substrátů a odrůd.
 • Zastupování ČR v odborných orgánech EU a mezivládních a mezinárodních organizacích.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.