Přeskočit navigaci

Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce

Charakteristika

Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce provádí státní odborný dozor nad bezpečností, zdravotní nezávadností a jakostí potravin, surovin k jejich výrobě a zemědělských výrobků.

Činnosti

  • Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
  • Komplexní výkon inspekcí a kontrol zdravotní nezávadnosti, bezpečnosti a jakosti potravin, surovin k jejich výrobě a zemědělských, mydlářských, saponátovych a tabákových výrobků.
  • Kontrola správnosti označování výrobků.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.