Přeskočit navigaci

Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce specialista

Charakteristika

Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce specialista zpracovává metodiku a koncepci státního odborného dozoru a zajišťuje státní odborný dozor nad bezpečností, zdravotní nezávadností a jakostí potravin, surovin k jejich výrobě a zemědělských výrobků.

Činnosti

  • Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
  • Komplexní výkon inspekcí a kontrol zdravotní nezávadnosti, bezpečnosti a jakosti potravin, surovin k jejich výrobě a zemědělských, mydlářských, saponátovych a tabákových výrobků.
  • Kontrola správnosti označování výrobků.
  • Koordinace výkonu zemědělské a potravinářské inspekce.
  • Stanovení metod a pravidel dozoru v oblasti bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti a jakosti potravin, surovin k jejich výrobě a zemědělských výrobků.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 40 317 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.