Přeskočit navigaci

Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce specialista

Charakteristika

Inspektor zemědělské a potravinářské inspekce specialista zpracovává metodiku a koncepci státního odborného dozoru a zajišťuje státní odborný dozor nad bezpečností, zdravotní nezávadností a jakostí potravin, surovin k jejich výrobě a zemědělských výrobků.

Činnosti

  • Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
  • Komplexní výkon inspekcí a kontrol zdravotní nezávadnosti, bezpečnosti a jakosti potravin, surovin k jejich výrobě a zemědělských, mydlářských, saponátovych a tabákových výrobků.
  • Kontrola správnosti označování výrobků.
  • Koordinace výkonu zemědělské a potravinářské inspekce.
  • Stanovení metod a pravidel dozoru v oblasti bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti a jakosti potravin, surovin k jejich výrobě a zemědělských výrobků.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 40 317 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.